วิธีการสั่งซื้อและการชำระเงิน

1. สั่งซื้อได้โดยเลือกจากวิธีการต่างๆ  ดังนี้

  • สั่งซื้อโดยตรง  โทร  095 – 505 9191  , 086 – 366 5360 , 082 – 103 5624
  • สั่งซื้อโดย  fax  หน้าตารางกรมธรรม์หรือสำเนาทะเบียนรถ  มาที่  038 – 196 925  ระบุรายการที่ต้องการ
    พร้อมชื่อและเบอร์ติดต่อกลับ
  • สั่งซื้อโดยส่งสำเนาหน้าตารางกรมธรรม์หรือสำเนาทะเบียนรถมาที่
    info@pattayainsure.com ; pp118082@gmail.com

2.  ผู้ทำประกันภัยสามารถเลือกวิธีการชำระเงินแบบใดก็ได้  ตามความต้องการและความสะดวกของท่าน
เลือกชำระเงินเข้าบัญชีบริษัทประกันภัยโดยตรง    ด้วยการโอนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร หรือผ่านตู้ ATM
เข้าไปยังบริษัทประกันภัยที่ท่านสั่งซื้อ  (การันตีว่าเงินถึงบริษัทประกันภัยและจะได้รับความคุ้มครองอย่างแน่นอน)

เมื่อได้มีการโอนเงินเข้าบริษัทประกันแล้ว  ขอความกรุณาผู้ทำประกันภัย  fax หรือส่ง  ใบ pay-in  มาที่ 038 – 196 925 หรือ email pp118082@gmail.com เพื่อเป็นหลักฐานว่าได้มีการชำระเงินแล้วจริง